บริษัท เจ แอนด์ เอ สตีล จำกัด

ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ ตะแกรงลวดเหล็ก(Wire Mesh) ชนิดผิวกลมและชนิดผิวข้ออ้อย ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม เลขที่ 737-2549 และรั้วไวร์เมช (Wire Mesh Fence)

 บริษัทฯ เริ่มก่อตั้ง เมื่อ 17 สิงหาคม พ.ศ.2533 บนเนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่ ในระยะแรกเริ่มแรกนั้น ทางบริษัทฯมีจำนวนลูกค้าไม่มากนัก แต่ด้วยความที่บริษัทฯผลิตสินค้าได้ตรงต่อเวลาและมีคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ บริษัทฯจึงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมา ด้วยแนวความคิดและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูงที่ได้มองเห็นงานที่ผลิตอยู่ในปัจจุบันที่เป็นงานลวดเหล็กอยู่ก่อนแล้ว จึงมีแนวความคิดที่จะผลิตสินค้าที่มีรูปแบบจากการใช้ลวดเหล็กที่ทำอยู่มาเป็นงานผลิตภัณฑ์ลวดเหล็กขึ้น

การควบคุมคุณภาพ

บริษัท เจ แอนด์ เอ สตีล จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ และให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

“ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ รวดเร็ว ราคายุติธรรม ลูกค้าพึงพอใจ”

เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้า บริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(มอก.) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม(สมอ.) ดังนี้

  1. มอก.737-2549 ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีต
  2. มอก.943-2564 ลวดเหล็กกล้าข้ออ้อยดึงเย็นเสริมคอนกรีต
  3. มอก.747-2564 ลวดเหล็กกล้าดึงเย็นเสริมคอนกรีต

ด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อผู้บริโภค ประกอบกับความตั้งใจจริงที่จะผลิตผลงานที่ดีและต้องการให้ลูกค้าพึงพอใจในคุณภาพ และบริการสินค้าของเรา ในขั้นตอนการควบคุมคุณภาพ มีการควบคุมคุณภาพในทุกกระบวนการการผลิต เริ่มตั้งแต่ตรวจรับวัตถุดิบในเข้าสโตร์  รีดลดขนาด ขบวนการตัดลวด กระบวนการเชื่อมติดตะแกรงสำเร็จรูป ส่งมอบสินค้าเข้าสโตร์สำเร็จรูป ขึ้นสินค้าเตรียมจัดส่ง จนถึงส่งมอบสินค้าสู่ลูกค้า ทางบริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015

Certificate


1) ISO 9001 : 2015


2) Made in Thailand (MiT)

บริการจัดส่งทั่วประเทศ

ทางบริษัทฯ มีบริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ โดยทีมงานขนส่งที่มีประสิทธิภาพ ประสบการณ์ และความชำนาญในการจัดส่งสินค้า เพื่อให้สินค้าส่งถึงลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ  ด้วยรถขนส่งของบริษัทฯ โดยมีการควบคุมระบบการติดตามรถ ด้วยระบบสัญญาณดาวเทียม GPS TRACKING จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าจะส่งมอบถึงลูกค้าตามกำหนดนัดหมาย