ตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป J.A.Wire Mesh

J.A.Wire Mesh ผลิตจากเหล็กรีดเย็น (Cold Drawn Steel Wire) คุณภาพสูงนำมาเชื่อมติดกันเป็นตะแกรงโดยอารค์ด้วยไฟฟ้าจากเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีความละเอียดสูง ทำให้จุดตัดทุกจุดของลวดตามยาวและขวางหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ทนแรงดึงได้ดีกว่าเหล็กเส้นที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป

คุณสมบัติของตะแกรงสำเร็จรูป(J.A.Wire Mesh)

 1. J.A.Wire Mesh ผลิตจากลวดเหล็กรีดเย็น(Cold Drawn Steel Wire) ตามมาตรฐาน มอก.747
 2. ค่ากำลังคลาก(Yield Strengh) เท่ากับ 5,500 Ksc.
 3. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดเหล็กที่นำมาผลิตมีขนาดตั้งแต่ 4.0-12 มม.
 4. ขนาดมาตรฐานของตะแกรงเหล็กที่ผลิต
 • ขนาดความกว้าง 2.0-3.50 เมตร
 • ขนาดความยาว 25,50 เมตร(ชนิดม้วน)
 • ขนาดความยาว 5.0-10.0 เมตร(ชนิดแผง)

กรรมวิธีการผลิต

J.A.Wire Mesh ผลิตจากเหล็กรีดเย็น(Cold Drawn Steel Wire) คุณภาพสูงนำมาเชื่อมติดกันเป็นตะแกรงโดยอารค์ด้วยไฟฟ้าจากเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีความละเอียดสูง ทำให้จุดตัดทุกจุดของลวดตามยาวและขวางหลอมละลายเป็นเนื้อเดียวกัน ทนแรงดึงได้ดีกว่าเหล็กเส้นที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป

คุณสมบัติของลวดเหล็กรีดเย็น(Cold Drawn Steel Wire)

ลวดเหล็กที่นำมาผลิตเป็นตะแกรงสำเร็จรูป ผลิตขึ้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.737 และมาตรฐานอเมริกา ASTM A82-79 Cold-drawn steel wire for concrete reinforcement และ ASTM A185-79 และ (AASHTO M 55-75) Welded steel wire fabric for concrete reinforcement มาตรฐานอังกฤษ *BS:4483

ตะแกรงเหล็กกล้าเชื่อมติดเสริมคอนกรีตซึ่งมีกำลังคลาก(Yield Strength)ต่ำสุด 5,500 Ksc. ขณะที่เหล็กเส้นทั่วไปมีกำลังคลาก 2,400 Ksc. นอกจากนี้ลวดเหล็กรีดเย็นจะมีพื้นที่หน้าตัดสม่ำเสมอตลอดความยาว ซึ่งทำให้คุณภาพ และกำลังในการรับแรงสม่ำเสมอ

คุณประโยชน์ของการใช้ตะแกรงสำเร็จรูป J.A.

 1. ประหยัดปริมาณเหล็กที่ใช้ ลวดที่ใช้ในการผลิตตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป J.A.มีความต้านทานแรงดึงสูงกว่าเหล็กเส้นทั่วไป(J.A.Wire Mesh fy=5,500 Ksc. : เหล็กเส้นทั่วไป fy=2,400 Ksc.) ดังนั้น ในความแข็งแรงเท่ากัน จะประหยัดเหล็กที่ต้องใช้ถึง 2 เท่า
 2. ประหยัดเหล็กที่ต้องสูญเปล่า การเสริมเหล็กด้วยเหล็กก่อสร้างทั่วไป ย่อมจะต้องมีการเหลือเศษจากการตัดทิ้ง แต่ J.A.Wire Mesh เป็นตะแกรงสำเร็จรูปที่สามารถผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ ไม่ต้องตัดแต่ง จึงทำให้ไม่ต้องสูญเสียเศษเหล็ก
 3. ประหยัดเวลาและแรงงาน  J.A.Wire Meshเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ซึ่งสามารถผลิตได้ตามขนาดที่ต้องการ จึงสามารถนำไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องเสียเวลาและแรงงานในการผูกเหล็กในสถานที่ก่อสร้าง
 4. ให้ความแข็งแรงสม่ำเสมอในทุกส่วนของโครงสร้าง  J.A.Wire Meshมีขนาดตารางสม่ำเสมอ และมีความมั่นคงแข็งแรง ไม่บิดงอ ทำให้งานเสริมเหล็กออกมาดี ซึ่งส่งผลให้โครงสร้างมีความแข็งปรงสม่ำเสมอตลอดทั้งผืน
 5. ให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างคอนกรีตกับเหล็กสูง  J.A.Wire Meshผลิตจากลวดเหล็กขนาดเล็กจึงมีพื้นผิวของเส้นลวดมากกว่า ทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเหล็กกับคอนกรีตสูงกว่าการเสริมด้วยเหล็กก่อสร้างทั่วไป
 6. การขนส่งเคลื่อนย้ายเก็บรักษา ทำได้ง่าย J.A.Wire Meshทั้งรูปแบบม้วนและแผง สะดวกในการขนส่งเคลื่อนย้าย ไม่บิดงอเสียรูปโดยง่ายและคุณสมบัติของลวดยังทนต่อการเกิดสนิมได้ดีกว่าเหล็กก่อสร้างทั่วไป ง่ายต่อการเก็บรักษาอีกด้วย

 

ตารางเปรียบเทียบ เหล็กเส้น กับ J.A.Wire Mesh (Table of substitution square mesh)

Mild Steel Bars. ( fy=2,400 Ksc.)J.A. Wire Mesh ( fy=5,500 Ksc.)
DescriptionAs ( cm./m.)As Actual ( cm./m.)
Dia 6.0 mm. @ 10 cm.2.8301.235Dia 4.0 mm. @ 10 cm.1.260
Dia 6.0 mm. @ 15 cm.1.8870.823Dia 4.0 mm. @ 15 cm.0.840
Dia 6.0 mm. @ 20 cm.1.4150.617Dia 4.0 mm. @ 20 cm.0.630
Dia 6.0 mm. @ 25 cm.1.1320.494Dia 4.0 mm. @ 25 cm.0.504
Dia 6.0 mm. @ 30 cm.0.9430.411Dia 4.0 mm. @ 30 cm.0.420
Dia 9.0 mm. @ 10 cm.6.3602.775Dia 6.0 mm. @ 10 cm.2.830
Dia 9.0 mm. @ 15 cm.4.2401.850Dia 6.0 mm. @ 15 cm.1.887
Dia 9.0 mm. @ 20 cm.3.1801.388Dia 6.0 mm. @ 20 cm.1.415
Dia 9.0 mm. @ 25 cm.2.5441.110Dia 6.0 mm. @ 25 cm.1.132
Dia 9.0 mm. @ 30 cm.2.1200.925Dia 6.0 mm. @ 30 cm.0.943
Dia 9.0 mm. @ 35 cm.1.8170.793Dia 6.0 mm. @ 35 cm.0.807
Dia 9.0 mm. @ 40 cm.1.5900.694Dia 6.0 mm. @ 40 cm.0.707

ตะแกรงเหล็กข้ออ้อย 8.0-12.0 มม.รับแรงดึงสูง 5,500 กก.:ตรม. เหมาะสำหรับงานเสริมโครงสร้าง เช่น พื้นโรงงาน(Flat Slab),ผนังรับแรง(Bearing Wall),กำแพงกันดิน(Retaining wall),งานพื้นผนังสำเร็จรูประบบ Precast,พื้นระบบPost-tension)

ตารางเปรียบเทียบการใช้เหล็กเส้นข้ออ้อย เกรด SD30 กับ J.A.Wire Mesh

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 ( fy=3,000 Ksc.)J.A. Wire Mesh ( fy=5,500 Ksc.)
DescriptionAs (cm./m.)As Actual ( cm./m.)DescriptionAs Actual ( cm./m.)
Dia 12.0mm. @ 50 cm.2.2601.232Dia 6.0 mm. @ 20 cm.1.415
Dia 12.0mm. @ 40 cm.2.8261.541Dia 6.0 mm. @ 15 cm.1.887
Dia 12.0mm. @ 30 cm.3.7682.055Dia 9.0 mm. @ 30 cm.2.119
Dia 12.0mm. @ 25 cm.4.5212.466Dia 9.0 mm. @ 25 cm.2.544
Dia 12.0mm. @ 20 cm.5.6523.082Dia 9.0 mm. @ 20 cm.3.180
Dia 12.0mm. @ 15 cm.7.5364.110Dia 9.0 mm. @ 15 cm.4.240

ตารางเปรียบเทียบการใช้เหล็กเส้นข้ออ้อย เกรด SD40 กับ J.A.Wire Mesh

เหล็กเส้นข้ออ้อย SD30 ( fy=3,000 Ksc.)J.A. Wire Mesh ( fy=5,500 Ksc.)
DescriptionAs (cm./m.)As Actual ( cm./m.)DescriptionAs Actual ( cm./m.)
Dia 12.0mm. @ 50 cm.2.2601.643Dia 6.0 mm. @ 15 cm.1.887
Dia 12.0mm. @ 40 cm.2.8262.055Dia 9.0 mm. @ 30 cm.2.119
Dia 12.0mm. @ 30 cm.3.7682.740Dia 6.0 mm. @ 10 cm.2.830
Dia 12.0mm. @ 25 cm.4.5213.288Dia 8.0 mm. @ 15 cm.3.349
Dia 12.0mm. @ 20 cm.5.6524.110Dia 9.0 mm. @ 15 cm.4.240
Dia 12.0mm. @ 15 cm.7.5365.480Dia 10.3 mm. @ 15 cm.5.552

ตารางเหล็กสำหรับงานถนน คสล.ที่ใช้ในหน่วยงานราชการ

ขนาดถนน (กว้าง x ยาว) ( m.)ความหนาคอนกรีต ( cm.)ขนาดของตะแกรงเหล็ก
3.00 x 6.0015Dia 4.0 x 4.0 mm.@ 15 x 30 cm.
20Dia 4.0 x 4.0 mm.@ 15 x 30 cm.
3.00 x 7.5015Dia 4.0 x 4.0 mm.@ 15 x 30 cm.
20Dia 4.6 x 4.0 mm.@ 15 x 30 cm.
3.00 x 10.0020Dia 5.3 x 4.0 mm.@ 15 x 30 cm.
25Dia 5.6 x 4.6 mm.@ 15 x 30 cm.
3.50 x 10.0015Dia 4.6 x 4.0 mm.@ 15 x 30 cm.
20Dia 5.6 x 4.6 mm.@ 15 x 30 cm.
25Dia 5.6 x 4.6 mm.@ 15 x 28.50 cm.
4.00 x 10.0025Dia 5.6 x 4.6 mm.@ 15 x 25 cm.
4.50 x 10.0025Dia 5.6 x 4.6 mm.@ 15 x 22.50 cm.

 

ระยะทาบของตะแกรงเหล็ก J.A.Wire Mesh

ตะแกรงเหล็กเชื่อมที่ใช้เป็นเหล็กเสริมในแผ่นพื้น จะต้องต่อทาบตามข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

 1. ควรหลีกเลี่ยงการต่อลวดเหล็กโดยวิธีทาบ ณ บริเวณที่มีหน่วยแรงสูงสุด(ตำแหน่งที่ลวดนั้นรับแรงเกินกว่าครึ่งหนึ่งของหน่วยแรงที่ยอมให้) แต่ถ้าจำเป็นต้องใช้การต่อวิธีนี้ต้องมีระยะทาบของตะแกรงไม่น้อยกว่าระยะเรียงของเส้นลวด บวกอีก 5 ซ.ม.)
 2. การต่อลวดตะแกรงที่รับแรงไม่เกินครึ่งหนึ่งของหน่วยแรงที่ยอมให้ จะต้องมีระยะทาบไม่น้อยกว่า 5 ซ.ม.

มาตรฐาน ว.ส.ท. -3405 การต่อเหล็กเสริม.(ฉ)